FANDOM


Aktywność odgrywa niebywale ważną rolę w życiu człowieka od narodzin do śmierci. Świadczyć o tym mogą między innymi pełnione przez nią funkcje, które zapewniają podniesienie jakości życia. Ważne jest to szczególnie w okresie późnej dorosłości, gdyż dochodzi do zmniejszenia aktywności lub jej zmiany. Współcześnie seniorzy mogą rozwijać swoją aktywność w ramach formalnych struktur, takich jak Uniwersytety Trzeciego Wieku czy Kluby Seniora. Zapewniają one między innymi rozwój kulturalny, intelektualny oraz społeczny.