FANDOM


D.B. Bromley[1] wyróżnił pięć typów postaw jakie mogą przyjmować osoby wobec starzenia się. Jest to jedna z najbardziej znanych typologii, która obrazuje zachowania ludzi wobec starości od tych najbardziej konstruktywnych, poprzez obronne, do tych o charakterze destruktywnym.

- Postawa konstruktywna – cechuje się: pogodzeniem ze starością i ewentualną śmiercią; zadowoleniem z siebie i z kontaktów z innymi; wewnętrznym zintegrowaniem oraz optymizmem.

- Postawa zależności – cechuje się: biernością; zależnością wobec innych ludzi; odejściem z pracy zawodowej; poczucie bezpieczeństwa zapewnić ma dom rodzinny.

- Postawa obronna ( typ „opancerzonych”) - cechuje się: samowystarczalnością i odrzucaniem pomocy innych; pesymistycznym patrzeniem na starość, które zostaje zamaskowane wzmożoną aktywnością.

- Postawa wrogości (wobec otoczenia) – cechuje się: agresywnością i podejrzliwością wobec innych; niemożnością akceptacji własnej starości i nadchodzącej śmierci; zazdrością oraz wrogością wobec młodych ludzi; izolowaniem się od otoczenia; samowystarczalnością i aktywnością (najczęściej zawodową).

- Postawa wrogości skierowana na samego siebie – cechuje się: wrogością wobec siebie; pasywnością; pesymistycznym pogodzeniem się ze starością; traktowaniem śmierci jako wyzwolenia; brakiem zadowolenia z życia[2].

[1]D.B Bromley, Psychologia starzenia się, [przeł.] Z. Zakrzewska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 1969. [2] ibidem